Important Notice: Our shipping schedule has been updated! We will be shipping orders once a week, specifically every Wednesday. We appreciate your continued support and patience. Thank you for choosing us!

Lejevilkår og -betingelser

ESR‘s lejevilkår og -betingelser er relateret til de services, der tilbydes på vores hjemmeside https://www.esr-shop.com/.

Har du yderligere spørgsmål eller brug for hjælp i forbindelse med booking, kontakt os via email på support@esr-shop.com.

Ved leje af en simulator accepterer kunden vilkårene og betingelserne for leje.

Hvis kunden mangler information, kan ESR kontaktes på support@esr-shop.com .

1. Definitioner

I de generelle vilkår og betingelser skal følgende vilkår have følgende betydning: “Aftale”: Simulatorens ejeaftalen som præsenteret ved ordrebekræftelsen, herunder de generelle vilkår og betingelser og eventuelle bilag hertil; “Simulator(er)”: Simulator(erne) som angivet i ordrebekræftelsen; “Dokumentation”: al skriftlig information, instruktioner og tekniske specifikationer relateret til (brug af) simulator(en/erne) som leveret af ESR til kunden. “Rettigheder”: enhver af designrettigheder eller knowhow og enhver anden ret relateret til simulatoren; “Information”: alle fortrolige tekniske, proprietære eller andre forretningsoplysninger, knowhow og al teknisk eller anden ekspertise, som ESR videregiver til kunden. “Lejeperiode”: lejeperiode angivet i punkt 3 i aftalen.

2. Brugsrettigheder/forpligtelser

2.1. ESR tildeler kunden en midlertidig ret til simulator(erne), i forbindelse med aftalen, for lejeperioden.

2.2. Den midlertidige ret til simulatoren og dokumentationen strækker sig kun og er kun begrænset til de præmisser, der er anført i aftalen.

2.3. Kunden kan frit bruge simulatoren i forbindelse med event aktiviteterne. På kundens forudgående skriftlige anmodning kan ESR yde support til kunden, når

assistance er nødvendig for at etablere interaktion mellem simulator(erne) og kundeoplevelse, fastsat gældende gebyrsats. Gældende sats for ESR-crew på lokalitet koster 350 DKK pr. time + moms eller 47 € + moms pr. time. Vi tilbyder fjernsupport med i pakken uden ekstraomkostninger.

2.4. Kunden er ikke berettiget til at modificere/ændre på eller beskadige simulatoren/simulatorerne. Skulle nogen af ​​de originale dele af simulatoren/simulatorerne blive defekte forbeholder ESR sig retten til at opkræve et skadesgebyr til kunden af ​​den originale pris. ESR bestræberr sig på at stille en eller flere nye simulatorer til rådighed eller udskifte simulatoren(s/es) del(e), på betingelse af at simulator(en/erne) eller originale del(e) ikke er blevet defekte på grund af misvedligeholdelse/misbrug/dårlig behandling fra kundens side.

2.5. Kunden er ikke berettiget til at ændre eller installere nogen form for software(r) på computeren(e) uden ESR-tilladelse. ESR forbeholder sig retten til at opkræve et softwareskadegebyr på 550 dkk + moms eller 74 € + moms. ESR bestræber sig på at levere en eller flere nye computere eller installere softwaren på computeren(e)

3. Lejeperiode

3.1. Lejeperioden fremgår af ordren, medmindre aftalen opsiges tidligere i henhold til disse betingelser.

3.2. Lejeperioden kan forlænges efter gensidig skriftlig aftale mellem både ESR og kunden, og den daglige takst angivet af ESR gælder for enhver forlænget lejeperiode. 3.3. Hvis lejeperioden ikke er blevet forlænget i henhold til punkt 3.2 og

Simulator(en/erne) ikke er returneret til ESR på returdatoen angivet i ordren, vil kunden blive opkrævet til daglig takst angivet i ordren, indtil Simulatoren(erne) er returneret til ESR.

4. Brugsbegrænsninger

4.1. Kunden erhverver kun retten til at bruge simulator(erne) og dokumentation som foreskrevet i denne aftale og erhverver ingen ejendomsret eller andre underforståede rettigheder overhovedet. Alle rettigheder, interesser i simulatoren, dokumentationen, og alle modifikationer der udføres dertil af ESR, forbliver altid ESR’s ejendom.

4.2. De tildelte rettigheder til kunden er personlige for kunden og må ikke videregives eller overdrages til tredjemand uden forudgående skriftligt samtykke fra ESR. Kunden vil især ikke sælge, lease og (under)licensere, udleje eller på anden måde stille simulatorerne til rådighed for nogen tredjepart.

5. Levering og installation

5.1. ESR vil levere simulatoren/simulatorerne i kundens lokaler, medmindre andet er aftalt mellem ESR og kunden. Transport- og installationsomkostninger er dækket af kunden.

5.2. Leveringen af ​​simulatoren/simulatorerne inkluderer den nødvendige dokumentation. Brugeren er kun berettiget til at kopiere dokumentationen til intern brug.

5.3.ESR forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr på leje pr. dag(e), hvis forsinkelse er forårsaget af kunden i henhold til antallet af forsinkede dage.

5.4. Kunden yder alt nødvendigt samarbejde for at sikre en effektiv levering og installation.

5.5. Kunden skal tage alle sikkerhedsforanstaltninger med hensyn til de lokaler, hvor simulatoren/simulatorerne er installeret, og skal administrere simulatoren/simulatorerne med fornøden omhu.

5.6. ESR skal levere dokumentation for, at Simulatorerne er installeret, inspiceret og i god stand, før lejeperioden starter, og levere dokumentation til kunden underskrevet fra begge sider, og give en kopi af aftalen til kunden.

6. Fortrolighedsaftale

6.1. ESR eller deres licensgivers besidder alle ejendomsrettigheder til simulatoren/simulatoreerne, inklusive dokumentationen, der er stillet til rådighed for kunden i henhold til denne aftale.

6.2. Alle ejendomsrettigheder, der er et resultat af udførelsen af ​​denne aftale og relateret til simulatoren/simulatorerne, tilhører ESR.

6.3. Kunden skal sikre, at ingen ejendomsrettigheder til simulatoren/simulatorerne og som følge af udførelsen af ​​denne aftale helt eller delvist tilfalder tredjeparter.
6.4. Kunden må ikke ændre, kopiere, ændre, samle simulatoren/simulatorerne

herunder oplysningerne vedrørende simulatoren/simulatorerne, ej heller adskille, afinstallere, dekompilere eller på anden måde forsøge at udlede software i simulatoren/simulatorerne eller et sådant produkt eller system eller på anden måde leveret af ESR.

6.6. I tilfælde af, at kunden eller en medarbejder eller en tredjepart krænker ejendomsrettighederne med hensyn til simulatoren(erne), eller på anden måde krænker rettighederne givet i henhold til denne aftale, er kunden forpligtet til at gøre sit bedste for straks at afslutte sådanne krænkelser og samarbejde i efterforskningen af ​​krænkelserne. Kunden skal informere ESR om enhver overtrædelse uden unødig forsinkelse.

7. Løbetid og opsigelse

7.1. ESR kan acceptere at forlænge den forud aftalte lejeperiode på kundens anmodning en (1) dag før lejeperiodens udløb.

8. Rettigheder og forpligtelser ved udløb eller opsigelse

8.1. Ved udløb eller tidligere opsigelse af denne aftale skal alle rettigheder heri givet til kunden straks vende tilbage til ESR. ESR er berettiget til at tilbageholde alle gebyrer betalt til ESR.

8.2. Kunden accepterer, at fra og efter udløbet eller tidlig opsigelse af lejeperioden, der er aftalt i denne aftale, skal kunden returnere simulatoren/simulatorerne til ESR indenfor en time, eller fastsat i aftalen fra udløb eller tidlig opsigelse.

9. Betalingsbetingelser

9.1. ESR fakturerer kunden for lejebetalingen/-erne i overensstemmelse med ESR.

9.2. Kunden skal foretage betaling inden for syv (7) dage efter datoen på fakturaen modtaget fra ESR, medmindre kreditbetingelser stilles til rådighed for kunden af ​​ESR.

9.3. Det endegyldige fakturabeløb vil være baseret på den faktiske returneringsdato for simulatoren/simulatorerne. Hvis simulatoren/simulatorerne returneres senere end returdatoperioden angivet i ordren/aftalen, vil kunden blive opkrævet med den daglige takst, der er fastsat i aftalen, indtil simulatoren/simulatorerne er returneret til ESR.

9.5. For enhver lejeperiode, der overstiger tre (3) dage, er ESR berettiget til at fakturere kunden ved lejeperiodens udløb.

9.6. Ved returnering af simulatoren/simulatorerne vil den endelige faktura blive udarbejdet og indsendt og vil repræsentere de udestående gebyrer for den samlede lejeperiode, såvel som eventuelle gældende ekstra gebyrer.

9.7. Alle skyldige beløb i henhold til aftalen skal betales fuldt ud uden modregning, modkrav, dedikation eller tilbageholdelse (bortset fra ethvert fradrag eller tilbageholdelse af moms som krævet ved lovgivning).

9.8. Afmontering, emballage, transport- og/eller forsendelsesomkostninger skal betales af kunden.

10. Frafaldelse

10.1. En frafaldelse fra kunden på et tidspunkt på en (1) uge/syv dage før lejeperiodens start, vil ESR ikke opkræve kundegebyret.

10.2. En frafaldelse fra kunden på et tidspunkt mindre end én (1) uge/syv dage før lejeperioden starter, vil ESR opkræve kunden 30 % af prisen fastlagt i aftalen.

I henhold til at booke venligst send en email til info@esr-shop.com med følgeende information og vi vil kontakte dig snarest muligt:

● Fornavn
● Efternavn
● Email adresse.
● Telefonnummer
● Lokation hvor simulator ønskes udlejet til
● Fortrukken lejeperiode

Ændring eller gennemgang af lejevilkårspolitikken

ESR forbeholder sig retten til at ændre denne politik for lejevilkår og -betingelser til enhver tid, så være venlig at gennemgå den ofte. Hvis ESR foretager ændringer i denne kundeservicepolitik, vil vi offentliggøre den reviderede kundeservicepolitik her. Hvis du vil være sikker på at forblive opdateret med ændringer af lejevilkår og -betingelser, bedes du tilmelde dig nyhedsbrevet, og du vil modtage en besked om, at noget i ESR’s lejevilkårspolitik er blevet ændret.

Betalingspolitik

For at læse mere om ESR-betalingspolitik, besøg venligst denne sektion: ESR-betalingspolitik.

Privatlivspolitik

For at læse mere om ESR’s privatlivspolitik besøg venligst denne sektion: ESR Privatlivspolitik.

Returpolitik

For at læse mere om ESR-returpolitik, besøg venligst denne sektion: ESR-returpolitik.

Fragtpolitik

For at læse mere om ESR Fragtpolitik, besøg venligst denne sektion: ESR Fragtpolitik.

FAQ

Hvis du vil læse de mest hyppige spørgsmål og svar relateret til ESR-webshoppen, så besøg venligst denne sektion: ESR – FAQ .